سایت فروشگاهی روان کده مرجعی برای فروش و ارائه مشاوره های روانشناسی است. این تیم با ارائه کتاب های مختلف و بسته های آموزشی باعث رفع نیاز بسیاری از کاربران خود شده است. دسترسی به یکسری از کتاب ها و بسته های روانشانسی برای بسیاری از کاربران امکانپذیر نیست، اما می توانند با مراجعه به سایت فروشگاهی روان کده به هر مطلبی در حوزه روانشناسی نیاز داشته باشند دسترسی پیدا کنند. دسته بندی سایت می بایست به گونه ای طراحی شود تا کاربران با ساده ترین روش ممکن به سوی مطالب خود هدایت شوند و این امر کاملا در سایت رعایت شده است.
وب سایت روان کده