سایت های گردشگری به عنوان یکی از رقیبان اصلی هلدینگها در این حوزه شناخته می شوند. سایت جاده سلام با در اختیار داشتن ابزار ها و امکانات کافی در سطح کل کشور به عنوان یک مرکز خوب برای رزرو نیازهای یک سفر خوب می باشد. این سایت دارای بخش های مختلفی می باشد، اصلی ترین قسمت سایت می توان به جستجوگر این سایت اشاره کرد. کاربران می توانند با مراجعه به این سایت و ثبت مبدا و مقصد خود بهترین پیشنهاد ها را در آن حوزه دریافت کنند. همچنین کاربران می توانند به صورت مستفیم از طریق بخش های اماکن گردشگری و اماکن اقامتی به نیاز های خود بدون سردرگمی دسترسی پیدا کنند.
وب سایت جاده سلام