جاده سلام، یک سایت گردشگری است که توسط شرکت رایا پارس طراحی شده است، از جمله ایده های جالبی که در طراحی این سایت در نظر گرفته شده است، معرفی اماکن گردشگری بین شهرهای مبدا و مقصد انتخابی توسط کاربر است. معرفی اماکن گردشگری، اقامتی، گالری تصاویر و ... امکانات دیگری است که برای این سایت در نظر گرفته شده است، انتخاب هارمونی رنگ زیبا باعث جذابیت بیشتر سایت شده است.
وب سایت جاده سلام