تهویه ایران به عنوان یکی از تامین کننده های فن های صنعتی و محصولات مختلف دیگر در سطح کشور می باشد. وب سایت تهویه ایران با هدف نمایش کلیه فن های صنعتی، پمپ آب و ساتریفیوژ های صنعتی و به جهت دسترسی کلیه کسب و کارهای حاضر در ایران راه اندازی گردیده است. این سایت دارای بخش های فروشگاه، اخبار، محصولات، مقالات و... می باشد. هر کدام از این بخش ها بر اساس استراتژی های فروش در حوزه آی تی برای کاربران تعبیه شده است. با مراجعه به سایت تهویه ایران مشاهده می کنید که رنگ های استفاده شده در آن بر اساس اصول روانشانسی رنگ به کار رفته است، تا باعث جذب و ماندگاری بیشتر کاربران شود.
وب سایت تهویه ایران