وب سایت تدریسانه به منظور معرفی هر چه بیشتر معلمین و آموزشگاه ها طراحی شده است. این سایت قابلیت ثبت آگهی را برای تمام معلمین و اساتید مهیا کرده است. ما با طراحی تصاویر گرافیکی و استفاده از فریم ورک اختصاصی توانستیم این سایت را نسبت به سایر رقبا ارتقا بخشیم.
وب سایت تدریسانه