سایت پایا فیلم به منظور ارتباط و معرفی مجموعه فیلم سازی طراحی شده است. امکاناتی که در این وب سایت در نظر گرفته شده است، دسته بندی فیلم ها، عضویت در خبرنامه، گالری تصاویر، پخش تیزر های انجام شده و... می باشد. این سایت به گونه ای طراحی شده که پخش تیزرها باعث کاهش سرعت سایت نمی شود. همچنین سایت پایا فیلم به زبان انگلیسی طراحی شده تا کاربران خارج از کشور برای کار با سایت هیچ گونه مشکلی نداشته باشند. همچنین رنگ بندی استفاده شده در این سایت کاملا بر اساس اصول حرفه ای انجام شده است.
وب سایت پایا فیلم