طراحی سایت بیمه پاسارگاد به منظور معرفی خدمات بیمه توسط شرکت رایا پارس انجام گرفته است. سایت بیمه پاسارگاد یک سایت شرکتی است که در طراحی آن از المان ها خلاقانه در کنار هارمونی رنگ و چیدمان مناسب استفاده شده است تا خروجی سایت هم از نظر بصری و رابط کاربر چشم نوار باشد.
وب سایت بیمه پاسارگاد