شرکت خدمات بیمه ای فرزانگان آپادانا به عنوان نخستین نماینده حقوقی بیمه پاسارگاد در ایران در اسفند ماه سال 1387 با شماره 35176 در اداره ثبت شرکتهای مشهد ثبت شد و مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه پاسارگاد اخذ نمود. این شرکت با هدف ایجاد اشتغال مولد، ارتقاء سطح فروش و توسعه شبکه فروش در حال به کار می باشد. کاربران می توانند با مراجعه به این سایت درخواست دریافت نمایندگی را به صورت آنلاین انجام دهند، این بخش به عنوان یکی از بخش های کاربردی این سایت محسوب می شود که در سایت طراحی شده است.
وب سایت بیمه پاسارگاد