بیمارستان مهرگان به عنوان یکی از معتبر ترین مراکز پزشکی در شرق کشور شناخته می شود. روزانه مراجعه هزاران نفر از سراسر استان و کشور به این بیمارستان اتفاق می افتد. طراحی سایت بیمارستان مهرگان در راستای ارائه خدمات الکترونیک و صرفه جویی در وقت مردم عزیز کشورمان انجام شده است. در این سایت خدماتی چون سیستم نوبت دهی آنلاین، انجام امور اداری، مالی و حسابداری انجام می گیرد و کلیه مراکز بیمارستان از جمله اورژانس، آزمایشگاه، رادیولوژی و.. به طور کامل معرفی شده است.
وب سایت بیمارستان مهرگان

یک بار برای همیشه

بستری متفاوت برای آموزش سئو

دانلود اپلیکیشن با لینک مستقیم