بیمارستان مهرگان به عنوان یکی از معتبر ترین مراکز پزشکی در شرق کشور شناخته می شود. روزانه مراجعه هزاران نفر از سراسر استان و کشور به این بیمارستان اتفاق می افتد. طراحی سایت بیمارستان مهرگان در راستای ارائه خدمات الکترونیک و صرفه جویی در وقت مردم عزیز کشورمان انجام شده است. در این سایت خدماتی چون سیستم نوبت دهی آنلاین، انجام امور اداری، مالی و حسابداری انجام می گیرد و کلیه مراکز بیمارستان از جمله اورژانس، آزمایشگاه، رادیولوژی و.. به طور کامل معرفی شده است.
وب سایت بیمارستان مهرگان