شرکت‌ آمارنگر شرق ، نخستین شرکت فعال در زمینه‌ی تحقیقات بازاریابی در سطح استان خراسان است و هم اکنون درکل کشور در حال فعالیت است. این شرکت دارای تیم های تخصصی در تمامی استانهای کشور می باشد. آمار نگر شرق، جزء معدود شرکت های تحقیقاتی است که دارای تیمی قدرتمند در زمینه علم داده (Data Science Team) می باشد. شرکت آمارنگر شرق همکار تجاری (Join Company) با شرکت Bussiness2Batumi گرجستان است و طرح های مشترک را در ایران، گرجستان و مناطق قفقاز به انجام می رساند.
وب سایت شرکت‌ آمارنگر شرق