شرکت ثمین زعفران به صورت تخصصی بر روی زعفران فعالیت می کند و مهم ترین نکته در طراحی سایت شرکتی این مجموعه نمایی مناسب از معرفی انواع زعفران و کیفیت خدمات ارائه شده است. این سایت به زبان انگلیسی طراحی شده و در آن از مدرن ترین تکنیک های طراحی سایت شرکتی بهره گرفته شده است.
وب سایت SAMIN SAFFRON