مهندس آقای حسین ثابت مالک پروژه امید در مشهد می باشد. کمتر شخصی وجود دارد که این نام را نشنیده باشد، اخبار به ایشان لقب پدر گردشگری ایران را داد است. وی با اعتقاد به اینکه مشهد می بایست به مکه شیعیان جهان تبدیل شود، پروژه امید را در مشهد آغاز کرده است که ساخت آن همچنان ادامه دارد. این پروژه بزرگترین مجموعه گردشگری خاورمیانه است و اولین هتل ایران با انرژی سبز، بزرگترین آکواریوم ایران و باغ پرندگان را نیز شامل می شود. طراحی این سایت به عنوان بخش کوچکی از کارنامه درخشان رایا پارس می باشد.
طراحی سایت پروژه امید