با توجه به نیاز روز در حوزه مسائل زیست محیطی و خلاء موجود در این فضا، یک واحد جامع و تخصصی در کنار شهرداری ها شروع به فعالیت کرده است. این مجموعه در سال 97 با مصوبه هئیت مدیره سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی با نام شرکت همیار زیست گستر و با شماره ثبت 68793 می باشد. شرکت همیار زیست گستر با هدف کمک به مدیریت شهری استان در این حوزه تشکیل شد، این شرکت که کاملا یکته تاز در این حوزه است به عنوان بهترین مجموعه از دیدگاه شهرداری مشهد شناخته شده است.
طراحی سایت شرکت همیار زیست