شرکت امنیت سازان با برند انحصاری ایران امنیت از سال 1386 فعالیت خود را در زمینه واردات، مشاوره و خرید و فروش انواع سیستم های نظارت تصویری، سیستم های اعلان سرقت، و سیستم های اعلان حریق آغاز کرده است.
وبسایت امنیت سازان