شرکت سنگ پرشین آداس فعالیت خود را از سال 1375 با افتتاح و فعالسازی معدن سنگ مرمر سفید واقع در استان کرمان منطقه اب باریک شهر بم آغاز نموده و سپس فعالیت خود را با بهره برداری از معدن سنگ مرمر سفید منطقه رفسنجان استان کرمان ادامه داده است شرکت سنگ پرشین آداس در سال 1396 معدن سنگ مرمر سبز منطقه بردسیر واقع در استان کرمان را به مجموعه معادن خود اضافه نموده و تاکنون مشغول بهره برداری از این معدن می باشد .
وبسایت شرکت سنــگ آداس