شرکت سنگ پرشین آداس فعالیت خود را از سال 1375 با افتتاح و فعالسازی معدن سنگ مرمر سفید واقع در استان کرمان منطقه اب باریک شهر بم آغاز نموده و سپس فعالیت خود را با بهره برداری از معدن سنگ مرمر سفید منطقه رفسنجان استان کرمان ادامه داده است.
وبسایت شرکت سنــگ آداس