آکادمی طلا و جواهر میرشهیدی برگزار کننده کلیه دوره های مربوط به جواهرات از ایده پردازی تا ساخت ، برگزار کننده ورکشاپ و همایش های مربوط به طلا و جواهرات، مشاوره رایگان در حوزه ورود به بازار کار طلا و جواهرات، کوچ در حوزه برندینگ جواهرات، اماده سازی و پشتیبانی برای شرکت در مسابقات بین المللی جواهرات.
آکادمی طلا و جواهر میرشهیدی