شرکت پویندگان صنعت مشرق زمین درسال 1391 بنا به نیاز منطقه و شرکت گاز در زمینه بهینه سازی و کالیبراسیون کنتورگاز فعالیت خود را آغاز نموده است. این شرکت با توجه به توان و تخصص پرسنل ، در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی در صنایع مختلف نیز فعالیت می نماید. از جمله خدمات امداد و مشترکین با ادارات گاز استانی ، راهبری سیلو با ادارات غله و خدمات بازرگانی ، تعمیرات تجهیزات خاص تولیدی و ... جزء خدمات این شرکت محسوب می شود. وبسایت این مجموعه با دو هدف برند سازی و معرفی ارائه خدمات، راه اندازی شده تا به کسب و کار های داخلی معرفی شود.
وب سایت شرکت پویندگان صنعت مشرق زمین