هدف اصلی سایت پارچه اطلس ایجاد تحولی بزرگ در صنعت مد و پوشاک است. مجموعه پارچه اطلس در پی کمک به ارتقا کمی و کیفی کسب و کارهای صنعت مد ، پوشاک و نساجی در حال فعالیت در این حوزه می باشد. همچنین لازم به ذکر است که پارچه اطلس با طراحی سایت باعث از بین رفتن قیمت های گوناگون بر روی پارچه ها شده است. با ارتباط این مجموعه با حوزه آی تی، پارچه اطلس جدیدا به عنوان مرجع اصلی این شغل شناخته می شود. بخش های اصلی این سایت شامل محصولات و گالری است، که هرکدام بر اساس نمایش محصولات و خدمات با جذاب ترین متد های طراحی سایت، ایجاد شده اند.
وب سایت پارچه اطلس