وب سایت بامین مارکت با هدف فروش محصولات فروشگاهی در شهرستان تربت حیدریه راه اندازی شد.
وب سایت بامین مارکت