وب سایت ردپای نشاط برای معرفی پتانسیل های خود در فضای مجازی راه اندازی شده است. شرکت درپای نشاط در سال 1384 فعالیت خود را در زمینه ی تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان ه9ا و ادارات دولتی و خصوصی در سطوح مختلف و همچنین مدیریت تهیه و نصب و آشپزخانه های اداری و سازمان ها و هتل ها و ... در سال 1384 به عنوان تعاونی در اداره ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسیده است.این شرکت طی این سال ها موفق به انجام پروژهه های دانشگاه فردوسی بیمارستان ام البنین دانشگاه علوم پزشکی مشهد وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و... شده است.این شرکت با دارا بودن تیم مدیریتی متخصص و نیروهای ماهر کاری که به کارگرفته است،توانسته است در راستای اهداف شرکت قدم های استواری بردارد و در همین مسیر طی طریق نماید.
وب سایت ردپای نشاط