سایت مهندس حسن آخوندپور یک وب سایت شخصی است که به منظور معرفی نمونه کارهای ایشان توسط شرکت رایا پارس اجرا شده است. این سایت تک صفحه ای و به زبان انگلیسی با هارمونی رنگی خاکستری و آبی طراحی شده است. هارمونی رنگی جذاب و سرعت لود بالا باعث جذابیت بیشتر این وب سایت شخصی می شود.
وب سایت شخصی آقای حسن آخوندپور