با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، توسعه صنعت گردشگری می­تواند نقش موثری در تبدیل تهدیدهای اقتصادی به فرصت­های اثربخش ایفا نماید. این مهم به پویایی صنعت گردشگری کشور نیازمند است و در این بین ترکیب علم، خلاقیت و تجربه می­تواند راهگشا باشد. همچنین بکارگیری شیوه­های بهینه و نوین در استفاده از منابع و امکانات در صنعت گردشگری، ایده پردازی و تقویت آن در این حوزه دارای اهمیت بسزایی است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری دیگر دستگاه­های اجرایی و مراکز علمی کشور، پس از برگزاری موفق نخستین دوره جشنواره ایده پروری در حوزه گردشگری که به معرفی طرح ها و گروه­های برتر و ورود برخی از آن ایده­ها به دوره های رشد پارک علم و فناوری و بازار منجر گردید، اکنون در زمستان 1397، برگزاری دومین دوره از این رویداد ملی را به میزبانی مشهد مقدس در دست اقدام دارد. در این حال امید است با همراهی صاحبان ایده و فعالان حوزه گردشگری، گامی موثر در شکوفایی این صنعت برداشته شود.
وب سایت دیدار