طراحی اپلیکیشن هوش معماری توسط شرکت رایا پارس در سال 1398 انجام شد
اپلیکیشن رفاه سنتر