هلدینگ تامین آتیه، سایت را به منظور معرفی و برندسازی طراحی نموده است. این هلدینگ بزرگترین تشکل خصوصی شرکت برق در کشور است. وب سایت طراحی شده دارای فریم ورک اختصاصی، گرافیک جذاب، سرعت لود بالا و کلیه امکانات مورد نیاز وب سایت شرکتی است.
وب سایت هلدینگ تامین آتیه