موسسه تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان در سال 1385 به همت مدیران صنعت برق استان خراسان تاسیس شده است. این سازمان با هدف بعبود معیشت کارکنان و اشتغال زایی برای فرزندان افراد شاغل در این مجموعه مشغول به فعالیت می باشد. با مراجعه به منوی این سایت بخش های شرکت های تابعه، امور سهامداران و روابط عمومی را مشاهده خواهید کرد. هر کدام از این بخش ها دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشد، به عنوان مثال، کاربران با مراجعه به بخش روابط عمومی می توانند نظر سنجی های مربوط به وبسایت را تکمیل کنند.
وب سایت هلدینگ تامین آتیه