دکتر محمد توکلی زاده فارق التحصیل از دانشکده دندانپزشکی سملوایز، دارای بورد ناسیونال دندانپزشکی ار آمریکا در سال ۲۰۰۰ میلادی و بورد ناسیونال دندانپزشکی از کانادا در ۲۰۱۴ میلادی می باشد. سایت کلینیک دکتر توکلی زاده برای به نمایش گذاشتن فعالیت های دندانپزشکی می باشد و همچنین به منظور آشنایی بیشتر مردم با خدمات دندانپزشکی می باشد. با مراجعه به بخش خدمات تخصصی کلینیک این سایت، شما قادر هستید تا کلیه خدمات حاضر در زمینه دندانپزشکی را مشاهده کنید.
وب سایت کلینیک دکتر توکلی زاده