شرکت زمان فولاد شرق پس از تجربه ١٥ سال فعالیت در حوزه آهن آلات ساختمانی و صنعتی و کسب تجارب ارزنده در قالب قراردادهای بزرگ ملی و شهری تا پروژه های شخصی ساخت مسکن به عنوان مجموعه ای متفاوت، دردسترس و قابل اطمینان برای مشتریان است. این مجموعه با راه اندازی یک مرکز تماس پاسخگو و انبارهای سرپوشیده متفاوت توانسته است تمام آنچه مشتریان در حوزه آهن نیاز دارند را در حداقل زمان ممکن مهیا و به آنان ارائه دهد.
وب سایت زمان فولاد شرق