وبسایت دکتر نوبت یک پلتفرم آنلاین نوبت دهی دکتر متخصص در تمام زمینه های پزشکی است. این سایت اطلاعات کاملی مانند: تخصص، سابقه، مدارک، نظرات بیماران قبلی پزشک و آدرس و شماره تلفن را در اختیار کاربران خود قرار می دهد تا بتوانند بهترین پزشک را با توجه به نیاز خود انتخاب کنند.
وبسایت دکتر نوبت