در سال 1387 پایانه مسافربری امام رضا(ع) بعنوان بزرگترین و مدرنترین پایانه کشور توسط رئیس محترم جمهور افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت . در حال حاضر شهر مشهد از طریق دو پایانه متمرکز و سه ایستگاه سوار در حال ارائه خدمات به مسافرین و زائرین امام هشتم شیعیان جهان می باشد
وبسایت سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد