پرشین ابزار دقیق از سال 1385 فعالیت خود را در زمینه تعمیر، تامین، نگهداری، راه‌اندازی، کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق، هیدرولیک، پنوماتیک و اتوماسیون صنعتی با اتکا به دانش فنی گسترده مهندسان جوان شروع نمود. این مجموعه با تمام توان آمادگی خود را در زمینه تامین، تعمیر، کالیبراسیون کالا و تجهیزات ابزار دقیق اعلام می‌دارد.
پرشین ابزار دقیق