شرکت طلایه داران صنعت طوس محصولاتی که دوره دانش بنیان آنها گذشته یا غیر دانش بنیان می باشند را در قالب شخص حقیقی و با اخذ مجوز جداگانه از مراجع ذیصلاح به تولید می رساند. لذا سیستم های اتومات درب پارکینگ با برند توس کوبه توسط گروه فنی و مهندسی کوبه با مجوز از اتحادیه مربوطه به نام محمد یاسر ترسلی در مشهد به تولید می رسد.
طلایه داران صنعت طوس