شرکت بهره وری انرژی دشت خاوران در راستای پیشرفت و خودکفایی ایران اسلامی در زمینه انرژی، طراحی و بهره برداری نیروگاه های های مقیاس کوچک را از سال 1388 در شهرک صنعتی توس، واقع در مشهد مقدس آغاز نموده است. در کشور ما وزرات نیرو و سازمان توانیر به‌عنوان متولیان اصلی صنعت برق سیاست‌های حمایتی ويژه‌ای به‌منظور توسعه مولدین تولید پراکنده برای سرمایه‌گذاران در این بخش در نظر گرفته‌اند
شرکت بهره وری انرژی دشت خاوران