شرکت پویندگان صنعت مشرق زمین درسال 1391 بنا به نیاز منطقه و شرکت گاز در زمینه بهینه سازی و کالیبراسیون کنتورگاز فعالیت خود را آغاز نموده است. این مجموعه با آزمایشگاهی مجهز و دستگاه های کنترلی و کالیبراسیون و دستگاه بل پروور با حجم های مختلف مجهز به سیستم PLC و شیر برقی ، قابلیت تست و کالیبره انواع کنتور گاز از سایز G4 تا G100 را دارد... شرکت پویندگان صنعت مشرق زمین با توجه به توان و تخصص پرسنل ، در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی در صنایع مختلف نیز فعالیت می نماید .. از جمله خدمات امداد و مشترکین با ادارات گاز استانی ، راهبری سیلو با ادارات غله و خدمات بازرگانی ، تعمیرات تجهیزات خاص تولیدی و....
پویندگان صنعت مشرق زمین