موسسه خیریه کشوری بوستان شکوه مهر یکی از بزرگترین مراکز فعال در حوزه خیریه است. این مرکز با 14 مجموعه فعال در شاخه‌هایی از قبیل حمایتی، شبه خانواده، نگهداری شبانه روزی، توان بخشی و ... است. گروه مهندسی رایا پارس برای پرداخت سهم خود از این کار خیر، وبسایت این موسسه را به نوعی خاص طراحی کرده است. در این سایت، محصولات دستی فرزندان شکوه مهر به فروش می‎رسد. همچنین امکان پرداخت کمک در کنار اجاره سالن‌ها و سفارش لوح تسلیت برای وبسایت شکوه مهر در نظر گرفته شده است تا این مجموعه بتواند راحت‌تر درآمد زایی و خدمت رسانی به افراد نیازمند، کودکان بی‌سرپرست و ... داشته باشد.
شکوه مهر