وب سایت tractor.ir متعلق به شرکت توسعه صنعت و کشاورزی طلای سپید شرق میباشد. هدف از این سایت، ایجاد یه سامانه متمرکز برای افرادی که درخواست خرید و یا فروش ادوات کشاورزی را دارند میباشد.
وب سایت ادوات کشاورزی