وب سایت باتاب تراول با هدف رزرو هتل و تور داخلی و خازجی ایجاد شد. قابلیت تعریف تور بصورت پکیجی و مجزا برای هر تور (صبحانه، ناهار و شام) دارد.
وب سایت باتاب تراول