در طراحی سایت مکتوس تلاش کرده ایم تا با توجه به ماهیت محصولات و امکانات یک فروشگاه اینترنتی بر نحوه خرید محصولات پروتئینی نگاه ویژه ای داشته باشیم. به همین منظور فرآیند خرید در سایت به گونه ای طراحی شد که خرید به راحتی و سرعت انجام گیرد. کاربران می توانند به راحتی محصولات را مشاهده و به سبد خرید اضافه کنند.
وب سایت مکتوس