نمایندگی صنعت خودرو کهربائی در استان خراسان رضوی به عنوان یکی از معتبر ترین نمایندگی ها شناخته می شود. فعالیت این گروه در زمینه فروش انواع خودرو و قطعات و همچنین خدمات پس از فروش می باشد. در سایت نمایندگی کهربائی ویژگی های زیادی گنجانده شده است، ویژگی هایی مانند تسویه اینترنتی دعوتنامه، پیگیری مدارک خودرو، پیگیری خودرو و ثبت نام، درخواست پیگیری خودرو و... می باشد. همچنین این وبسایت یکی از جامع ترین و مطرح ترین مراجع برای انجام کارهای مردم در این حوزه محسوب می شود.
وب سایت نمایندگی کهربائی