وب سایت نمایندگی کهربائی

شروع پروژه : 1396/04/18

اتمام پروژه : 1396/07/05
مشخصات پروژه

نام وب سایت: نمایندگی سایپا کهربائی

نوع سایت: ثبت سفارش

بازه زمانی قرارداد: 2 ماه

مشخصات فنی

قریم ورک اختصاصی

پنل مدیریت سایت

CRM اختصاصی نمایندگی سایپا کهربائی

ثبت سفارش خودرو

رزرو نوبت

مشخصات تکنیکی

Html

css

JQuery / Javascript

php / mysql

Responsive


تعدادی از آخرین پروژه ها