اضافه شدن نشانه سرعت در گوگل کروم: پاداش گوگل به سایت های سریع!

به نقل از : www.searchenginejournal.com Chrome ممکن است به کاربران خود کند بودن صفحات را هشدار دهد! گوگل  خبر از ایجاد منوی متنی ...
ادامه مطلب