وب سایت بیمیلاین

شروع پروژه : 96/09/23

اتمام پروژه : 96/12/01

لینک پروژه : وب سایت بیمیلاین
مشخصات پروژه

نام وب سایت: بیمیلاین

نوع سایت: شرکتی

بازه زمانی قرارداد: 2 ماه

مشخصات فنی

طراحی گرافیک اختصاصی

مشخصات تکنیکی

Html

css

JQuery / Javascript


تعدادی از آخرین پروژه ها