سایت بیمیلاین با هدف مقایسه بین بیمه گزاران و ارائه کلیه خدمات بیمه در فضای مجازی راه اندازی شد. در منوی این سایت خدمات اصلی مانند بیمه شخص ثالث، بیمه درمان انفرادی و بیمه بدنه قرار دارد. با مراجعه به هرکدام از این گزینه ها شما می توانید به صورت مرحله به مرحله کارهای خود را پیش ببرید. همچنین در قسمت میانی سایت یک بخش طراحی شده است تا تاریخ سر رسید بیمه را به کاربران خود یادآوری کند، این امر در سه مرحله انجام می شود و باعث ارتباط موثر و همیشگی با کاربر خواهد شد.
وب سایت بیمیلاین