پایشگر با هدف تولید و انتشار خبر،گزارش،گفتگو و تحلیل حول رویدادهای روز جامعه در حوزه های مختلف اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی و هنری کار خود را آغاز کرده است که مجموعه رایاپارس توانسته است با سئو هدفمند این سایت به کاهش بسیار چشمگیر رتبه الکسا این سایت و کسب جایگاه عبارات تخصصی این حوزه برای این سایت قدمی بزرگ بردارد.
سئو سایت خبری پایشگر