شرکت دانش بنیان زیست شیمی آزما رشد تحت برند تجاری «کیلیترین»، فعالیت خود را از سال 1388 آغاز و از همان ابتدا کشاورزی ارگانیک و بدون سم را سرلوحه کار خود قرار داد. که در این مدت به تکنولوژی های خاصی دست یافته است.
وبسایت شرکت کیلیترین