تیم ریسمونا توسط دو جوان در سال 1398 فعالیت خود را آغاز کرد. این تیم، پس از بررسی‌های فنی در صنعتی سازی هنر کار با میخ و نخ(string art) توانست محصولی جدید را به بازار عرضه نماید. تولید کارگاهی محصول ریسمونا در دستور کار قرار گرفت و پس از حضور در برنامه عصر جدید، برند ریسمونا توانست جایگاه قابل توجهی در ذهن مشتریان کسب کند.
ریسمونا